Chọn Vợ Chồng

Tư vấn lựa chọn chồng vợ dựa trên “Thập Nhị Địa Chi” và “Thập Thiên Can” – Phần 5

Chọn vợ chọn chồng theo “Thập Thiên Can” và “Thập Nhị Địa Chi” (P.V) Khi chọn vợ chọn chồng theo phương pháp này thì lấy Thiên Can của Chồng ghép với Địa Chi của Vợ. Sau đây là bảng lập thành để các bạn tham khảo. Chồng Can NHÂM lấy vợ : – Tuổi Tý : (thuộc cách dắt nhau vào lưới đi đến quan tai) lấy nhau không

Tư vấn lựa chọn chồng vợ dựa trên “Thập Nhị Địa Chi” và “Thập Thiên Can” – Phần 4

Chọn vợ chọn chồng theo “Thập Thiên Can” và “Thập Nhị Địa Chi” (P.IV) Khi chọn vợ chọn chồng theo phương pháp này thì lấy Thiên Can của Chồng ghép với Địa Chi của Vợ. Sau đây là bảng lập thành để các bạn tham khảo. Chồng Can CANH lấy vợ : – Tuổi Tý, tuổi Sửu : (thuộc cách cửa huyện mở khi trời đất tuyêt khí) sinh

Tư vấn lựa chọn chồng vợ dựa trên “Thập Nhị Địa Chi” và “Thập Thiên Can” – Phần 3

Chọn vợ chọn chồng theo “Thập Thiên Can” và “Thập Nhị Địa Chi” (P.III) Khi chọn vợ chọn chồng theo phương pháp này thì lấy Thiên Can của Chồng ghép với Địa Chi của Vợ. Sau đây là bảng lập thành để các bạn tham khảo. Chồng Can MẬU lấy vợ : – Tuổi Tý, Sửu, Dần : (thuộc cách được ngọc minh châu) vợ chồng được hưởng mọi

Tư vấn lựa chọn chồng vợ dựa trên “Thập Nhị Địa Chi” và “Thập Thiên Can” – Phần 2

Chọn vợ chọn chồng theo “Thập Thiên Can” và “Thập Nhị Địa Chi” (P.II) Khi chọn vợ chọn chồng theo phương pháp này thì lấy Thiên Can của Chồng ghép với Địa Chi của Vợ. Sau đây là bảng lập thành để các bạn tham khảo. Chồng Can BÍNH lấy vợ : – Tuổi Tý : (thuộc cách hoa rơi đầy đất) lúc trẻ bôn ba nhiều sẽ được

Tư vấn lựa chọn chồng vợ dựa trên “Thập Nhị Địa Chi” và “Thập Thiên Can” – Phần 1

Chọn vợ chọn chồng theo “Thập Thiên Can” và “Thập Nhị Địa Chi” (P.I) Khi xem tuổi để chọn vợ chọn chồng, ngoài các yếu tố như: Tam hợp, Lục hợp, Tứ hành xung, Bản mệnh (Ngũ hành nạp âm)…Còn chú ý đến “Thập Thiên Can” và “Thập Nhị Địa Chi”. Thập Thiên Can gồm có: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Qúy. Và Thập Nhị