Huyền Không – 玄空 – Hai chữ tượng trưng cho trời đất

Huyền là , ý nghĩa là Thiên – Trời, là Tâm, ứng với Nhất. Không là , ý nghĩa là Hư Không, ứng với hình thế, ứng với Cửu. Nhất Cửu hợp lại, chính là lý luận cơ bản tương hợp hai chiều Không – Thời gian, bản chất của nó là phương pháp tuyển trạch sao cho sự phối hợp hoàn hảo hình thế loan đầu hợp cách với thời gian cát lợi. Đó là lý thuyết rất thích hợp bài bố cho long, sa, thuỷ, huyệt. đã ra đời từ rất lâu, huyền bí, mỗi thời đại lại do một kỳ nhân phát triển theo lối riêng của mình như đời Đường Dương Cứu Bần, đời Tống Lại Bố Y, đời minh là Tưởng Đại Hồng, đời Thanh là Chương Trọng Sơn. Nội dung môn đều là bí truyền , chân truyền qua các đời không mấy khi tiết lộ ra ngoài. Ứng dụng môn vô cùng hiệu quả, thuỷ pháp ứng dụng như thần, bí quyết về hình thế núi non ngoại cục, thuỷ đến thuỷ đi bên trong nội cục phân bố như thế nào. Có thể biết gia trạch thịnh hay suy, tính cách con người bên trong nhà, xem phát hay bại thịnh hay suy, tiện hay quý, bệnh tật phát sinh như thế nào. kết hợp quán xét cả hai phương diện hình lý, kết hợp với nhãn tâm xem xét bố cục sẽ đạt được mức độ hoàn hảo lý khí, hình thế và tâm khí. Phong Thuỷ có vai trò chi phối rất to lớn nhưng ngoài ra cũng phải kể đến nỗ lực của cá nhân con người sinh sống. Kết hợp phúc đức của Phong Thuỷ kết hợp với nỗ lực hậu thiên của con người thì cái đích tối trọng sẽ đạt được./images/post/2014/12/24/19//1316510320-337260.jpg


Huyền Không dùng phi tinh đo lường quy luật vận động của thời gian, từ nhất bạch đến cửu tử phối hợp trên tinh bàn để dựa vào ngoại hình luận đoán cát hung, đó là con đường chính của Huyền Không. Môn này còn được gọi với khái niệm phi tinh kham dư. Kham có nghĩa là cửa chính, cửa phụ, đường đi vào nhà thông gió thông khí, nơi con người sinh hoạt vận động ấy gọi là kham. Dư là tường vây cửa kín, khí không thông, gió không vận chuyển, con người không vận động ấy gọi là dư. Kham thực chất là quán xét không gian, nơi gió khí vận động, dư là sự quán xét nơi thực địa có địa hình nhà cửa, đường xá tường ốc các công trình cụ thể. Phối hợp lại để biết âm dương thịnh suy phán đoán hoạ phúc.

Nguồn: Tổng hợp

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>